Trong những ngày đầu xuân, cảm xúc của chúng ta luôn hưng phấn hơn và may mắn dường như cũng đến nhiều hơn. Do đó, quý kỳ sĩ tam giới hãy nhanh tay cùng thử vận may của mình với chương trình quay số đầu năm 2013 mang tên Thần Tài Ban Lộc để có thể dễ dàng nhận được những phần thưởng giá trị và hữu ích.

Thời gian diễn ra

 • Thần Tài Ban Lộc đã trở thành tính năng hàng tháng của thế giới Phong Thần.
 • Đối tượng tham gia:
  • Kỳ sĩ tham gia quay số phải sử dụng tài khoản Zing.
  • Tài khoản tham gia chương trình bắt buộc phải đăng ký thông tin đầy đủ.

Điều kiện quay số

 • Trong khoảng thời gian diễn ra chương trình, quý kỳ sĩ quy đổi ZingXu thành Kim Nguyên Bảo của Phong Thần sẽ nhận được số lần quay số tương ứng với các mức quy đổi sau:
Mức quy đổi Số lần quay số nhận được
Quy đổi 150 ZingXu thành 01 Kim Nguyên Bảo 01
Quy đổi 600 ZingXu thành 04 Kim Nguyên Bảo 05
Quy đổi 1.200 ZingXu thành 08 Kim Nguyên Bảo 12
Quy đổi 2.400 ZingXu thành 16 Kim Nguyên Bảo 25
Quy đổi 4.800 ZingXu thành 32 Kim Nguyên Bảo 50
Quy đổi 9.600 ZingXu thành 64 Kim Nguyên Bảo 100
 • Ngoài ra, khi tổng số lượng ZingXu quy đổi thành Kim Nguyên Bảo của Phong Thần đạt các mốc quy định, quý kỳ sĩ sẽ nhận được các phần thưởng tương ứng như bên dưới:
Số ZingXu đã quy đổi Phần thưởng
150
 • 01 Thiên Khố Lệnh Phù 1
 • 02 Triệu Tiên Thuật
 • 01 Dây Thanh Hồn
600
 • 02 Thiên Khố Lệnh Phù 1
 • 01 Thiên Khố Lệnh Phù 2
 • 04 Triệu Tiên Thuật
 • 01 Lễ Bao Cát Tường
 • 01 Dây Thanh Hồn
1.200
 • 02 Thiên Khố Lệnh Phù 1
 • 01 Thiên Khố Lệnh Phù 2
 • 04 Triệu Tiên Thuật
 • 01 Lễ Bao Cát Tường
 • 01 Dây Thanh Hồn
 • 01 Dây Hoàng Hồn
2.400
 • 05 Thiên Khố Lệnh Phù 1
 • 01 Thiên Khố Lệnh Phù 2
 • 06 Triệu Tiên Thuật
 • 01 Lễ Bao Cát Tường
 • 04 Dây Thanh Hồn
 • 01 Dây Hoàng Hồn
 • 01 Dây Bạch Hồn
4.800
 • 09 Thiên Khố Lệnh Phù 1
 • 03 Thiên Khố Lệnh Phù 2
 • 08 Triệu Tiên Thuật
 • 03 Lễ Bao Cát Tường
 • 09 Dây Thanh Hồn
 • 03 Dây Hoàng Hồn
 • 01 Dây Bạch Hồn
9.600
 • 10 Thiên Khố Lệnh Phù 1
 • 08 Thiên Khố Lệnh Phù 2
 • 10 Triệu Tiên Thuật
 • 08 Lễ Bao Cát Tường
 • 10 Dây Thanh Hồn
 • 08 Dây Hoàng Hồn
 • 03 Dây Bạch Hồn
20.000
 • 20 Thiên Khố Lệnh Phù 1
 • 20 Thiên Khố Lệnh Phù 2
 • 20 Triệu Tiên Thuật
 • 20 Lễ Bao Cát Tường
 • 20 Dây Thanh Hồn
 • 12 Dây Hoàng Hồn
 • 05 Dây Bạch Hồn
 • 01 Bảo Rương Đắc Kỷ
 • 01 Bảo Rương Trụ Vương
 • 01 Thẻ Kim Dật

Lưu ý

 • Số lần quay số chỉ áp dụng với các mức quy đổi ở trên.
 • Tổng số lượng ZingXu quy đổi đạt các mốc cao hơn, kỳ sĩ vẫn có thể nhận phần thưởng của mốc thấp hơn. Ví dụ: Số lượng ZingXu quy đổi đạt 20.000, kỳ sĩ vẫn có thể lựa chọn nhận phần thưởng của hai mốc là 2.400 và 9.600.
 • Mỗi nhân vật chỉ được sử dụng mã thẻ (code) mốc 9.600 và 20.000 với 01 lần duy nhất.
 • Thời gian quy đổi ZingXu sang Kim Nguyên Bảo của Phong Thần được tính từ ngày bắt đầu chương trình Thần Tài Ban Lộc.

Các bước tham gia quay số

 • Bước 1: Từ 01/02/2013, tài khoản Zing có quy đổi ZingXu thành Kim Nguyên Bảo Phong Thần sẽ được tham gia chương trình.
 • Bước 2: Dùng tài khoản Zing (đã tạo nhân vật trong trò chơi) để đăng nhập vào website của chương trình.
 • Bước 3: Đăng ký thông tin đầy đủ (gồm thông tin cá nhân và thông tin trong trò chơi).
 • Bước 4: Đăng ký thành công sẽ nhận được số lần quay số tương ứng với các mốc quy đổi ZingXu thành Kim Nguyên Bảo.
 • Bước 5: Bắt đầu quay số nhận thưởng.

Lưu ý

 • Sau khi quay số sẽ nhận được 01 mã nhận thưởng ứng với 01 phần thưởng trong trò chơi.
 • Nhân vật sử dụng mã nhận thưởng vào Kỳ Trân Các để nhận thưởng.
 • Sau 03 giờ chơi, kỳ sĩ sẽ không thể nhận phần thưởng khi nhập mã nhận thưởng.