TOP
Giới thiệu hình ảnh bộ trang bị Tinh Quân

24-12-2012

Q
uý kỳ sĩ thân mến,

Để giúp quý Lãnh chúa của các Lãnh địa đã đạt được những thứ hạng cao tại giải đấu Quần Anh Hội 6 sớm có sự quyết định trong việc lựa chọn phần thưởng, Ban Điều Hành thân gửi đến quý kỳ sĩ tam giới một số hình ảnh minh họa của bộ trang bị Tinh Quân.

Bộ trang bị Tinh Quân hệ phái Giáp Sĩ

Phe Tiên

Phong Thần

Phong Thần

Phong Thần

Phong Thần

Phong Thần

Phe Ma

Phong Thần

Phong Thần

Phong Thần

Phong Thần

Phong Thần

Bộ trang bị Tinh Quân hệ phái Đạo Sĩ

Phe Tiên

Phong Thần

Phong Thần

Phong Thần

Phong Thần

Phong Thần

Phe Ma

Phong Thần

Phong Thần

Phong Thần

Phong Thần

Phong Thần

Bộ trang bị Tinh Quân hệ phái Dị Nhân

Phe Tiên

Phong Thần

Phong Thần

Phong Thần

Phong Thần

Phong Thần

Phe Ma

Phong Thần

Phong Thần

Phong Thần

Phong Thần

Phong Thần

Tin chắc rằng, khi sở hữu những bộ trang bị Tinh Quân trong tay, việc chinh phục các thách thức lớn tại thế giới Phong Thần sẽ trở nên dễ dàng hơn đối với tất cả quý kỳ sĩ tam giới.

Ban Điều Hành Phong Thần