Hướng dẫn nhiệm vụ

Phong Thần bảo điển giở lần trang
Tích cũ chuyện xưa lắm diệu kỳ
Tiên Ma chướng ngại nhiều thử thách

Ai người vượt ải lập đại danh?

 

Hướng dẫn nhiệm vụ Vạn cảnh Viên Cấp độ 23 - Tiên Ma Giới

Bước 1: Sau khi đạt cấp 23 người chơi đến gặp chúc dung tại map bất chu thiên quan ( 208, 234) để nhận nhiệm vụ vạn cảnh viên

Giới thiệu nhiệm vụ Phong Thú Sơn Hồn

Bước 2 : Bấm vào đối thoại với chúc dung sẽ nhận được một vật phẩm có thên huyễn quang kính

Giới thiệu nhiệm vụ Phong Thú Sơn Hồn

Bước 3: Sử dụng huyễn quang kính bằng cách nhấp chuột phải vào vật phẩm để được biết về nơi cần đến

Giới thiệu nhiệm vụ Phong Thú Sơn Hồn

Bước 4 : Đi theo chỉ dẫn đến map sẽ hoàn thành được 1 lần nhiệm vụ

Giới thiệu nhiệm vụ Phong Thú Sơn Hồn

Bước 5 : Người chơi cứ thực hiện liên tục 7 lần theo chỉ dẫn của huyễn quang kính sẽ hoàn thành nhiệm vụ và về trả quest nhận được phần thưởng điểm tu luyện tiên ma

Giới thiệu nhiệm vụ Phong Thú Sơn Hồn

Hỗ trợ tọa độ cho theo chỉ dẫn của huyễn quang kính như sau:

 • Doanh trại: Sùng Thành đại doanh(202,205)
 • Nơi qui hồn: Đài Phong Thần1(212,205)
 • Nơi ở thần tiên: Diêu Trì (213,188)
 • Thu sắc hoang sơn: Yến Sơn (208,195)
 • Bích dã tiểu khê: Cự Lộc (201,176)
 • Lục lâm u cảnh: Du Hồn (230,193)
 • Tuyết vực cao sơn: Thủ Dương sơn (193,198)
 • Thạch kiều sơn cốc: Mạnh Tân (210,194)
 • Phong hồng thắng cảnh: Kỳ sơn (227,216)
 • Hồng nguyên thâm đình: Đồng quan (215,229)
 • Chiến trường cuối cùng: Mục Dã (211,183)
 • Phùng tuyết chi địa: Tuyệt Long lĩnh (190,194)
 • Đường thông Tiên đảo: Trần Đường (234,174)
 • Thượng cổ hoang thành: Sa mạc thổ thành (184,188)
 • Huỳnh sa mai cốt: Sa Mạc chết (186,180)
 • Thâm hải linh thạch: Long Uyên (251,201)
 • Ma hỏa luyện ngục: Hiên Viên tầng một (220,183)
 • Vắn tiên chi địa: Khổn Tiên tầng bốn (193,200)