Giới thiệu

Xuân mới đang về khắp nơi nơi. Tam giới háo hức đón chào mùa xuân mới với trăm vạn niềm vui. Hòa cùng niềm vui nhân gian, Tài Thần rời thiên giới, mang tài lộc đi phân phát cho khắp nơi nơi. Hãy sẵn sàng chào đón Tài Thần và nhận những niềm vui bất ngờ từ vị thần tốt bụng này.

Thời gian diễn ra:

Từ ngày 05/02/2010 đến 24h00 ngày 14/03/2010

Nội dung sự kiện:

Trong thời gian sự kiện diễn ra, Tài Thần sẽ dạo chơi đến nhân gian để mang đến tài vận cho những kỳ sĩ đã cất công thu thập Ngân Thủy TinhHoa Mai mừng xuân.
Hình ảnh Ghi chú

Tài Thần

Vị trí:

- Tây Kỳ (183/193)
- Triều Ca (221/190)
- Xi Vưu Mộ (198/201)
- Sùng Thành Doanh ( 202/196)
- Ngọc Hư Cung (221/197)

Chức năng:

- Đổi Kim Ngân Tài Thần.
- Phát thưởng Tân Xuân Lễ Hộp cho nhân vật sử dụng tối đa Kim Ngân Tài Thần.

Thu thập Ngân Thủy Tinh và Hoa Mai

Kỳ sĩ Tam giới có thể tiến hành thu thập Ngân Thủy Tinh Hoa Mai thông qua các hoạt động:
Hình ảnh Ghi chú

Ngân Thủy Tinh

Tính chất:

Được phép: giao dịch, bày bán, ném ra, bán shop = 1 đồng, xếp chồng = 100 cái/ô
Trọng lượng = 0.

Cách sử dụng: Đổi Kim Ngân Tài Thần.

-

Hoa Mai

Tính chất:

- Hoa Mai không hiển thị hình ảnh cụ thể.
- Người chơi nhận được Hoa Mai thông qua thông báo của hệ thống.
- Số lượng Hoa Mai người chơi thu thập được sẽ được ghi nhận tại Tài Thần.

Cách sử dụng: Đổi Kim Ngân Tài Thần.

Đánh quái:

  • Thông qua đánh quái cấp 20 trở lên, kỳ sĩ có thể nhận được Ngân Thủy Tinh.
  • Tổ đội đánh quái cũng có thể nhận được Ngân Thủy Tinh.

Thông qua nhiệm vụ hàng ngày:

Nhiệm vụ Số lần thực hiện Nhận được
Quay Càn Khôn Luân 4/7/10/12 50 Ngân Thủy Tinh + 10 Thiên Tiên Tửu
Thám Quân 2/4/6
Bào Thương 6/9/10
Siêu Độ Linh Hồn 3/5/7/8
Đạo Cụ 2/3/4/5/6
Vạn Tiên Trận 2/3/4/….29
Vận Lương 2/3/4/…./20
Thiên Cống 2/3/4/5
Tống Tửu 2/3/4/……/9
Truy Sát Sử dụng Hành Quân Lệnh
Thu Thập

Thông qua thu thập tại Thanh Đồng Sơn:

  • Mỗi 2 phút thu thập tại Thanh Đồng Sơn sẽ nhận 10 Ngân Thủy Tinh1 Thiên Tiên Tửu.
  • Mỗi 240 giây thu thập tại Thanh Đồng Sơn, kỳ sĩ sẽ nhận được 1 Hoa Mai.

Đổi phần thưởng tại Tài Thần

Kỳ sĩ có thể tiến hành đổi Kim Ngân Tài Thần tại Tài Thần theo công thức:
Công thức đổi Tỷ lệ Nhận được
9 Ngân Thủy Tinh + 1 Hoa Mai 50% 1 Lễ Bao
9 Ngân Thủy Tinh + 19 Vạn + 1 Hoa Mai 100% 1 Kim Ngân Tài Thần
45 Ngân Thủy Tinh + 1 tiền đồng 100% 5 Kim Ngân Tài Thần
Hình ảnh Ghi chú

Kim Ngân Tài Thần

Tính chất:

Được phép: giao dịch, bày bán, bán shop = 1 lượng, xếp chồng = 100 cái/ô
Không được phép: xếp chồng
Trọng lượng = 0

Cách sử dụng: nhấp phải để sử dụng, nhận phần thưởng ngẫu nhiên

Lễ Bao

Tính chất:

Được phép: giao dịch, bày bán, bán shop = 1 đồng, xếp chồng = 100 cái/ô
Không được phép: xếp chồng
Trọng lượng = 0

Cách sử dụng: nhấp phải để sử dụng, nhận phần thưởng ngẫu nhiên

Ghi chú

Khi kỳ sĩ nâng cấp thất bại thì hệ thống sẽ tự động trừ 9 Ngân Thủy Tinh và 1 Hoa Mai.

Phần thưởng

Phần thưởng khi sử dụng Lễ Bao

Kỳ sĩ sẽ được nhận 50.000 điểm kinh nghiệm mỗi khi sử dụng Lễ Bao.

Ghi chú

  • Mỗi kỳ sĩ chỉ có thể nhận tối đa 100.000.000 điểm kinh nghiệm thông qua Lễ Bao.
  • Sau khi nhận được tối đa điểm kinh nghiệm thông qua Lễ Bao sẽ không thể tiếp tục sử dụng Lễ Bao được nữa.

Phần thưởng khi sử dụng Kim Ngân Tài Thần

Mỗi khi kỳ sĩ sử dụng Kim Ngân Tài Thần sẽ được nhận 125.000 điểm kinh nghiệm cùng ngẫu nhiên 1 trong các vật phẩm sau:
Phần thưởng
Quan Âm Thủy Tử Tinh Thạch

vải dầy

Pháp bảo 5x

Hoàng Ngọc

Lam Dương Đơn

Pháp bảo 7x

Hoàng Ngọc cao cấp

Quy chân đơn

Phong Linh Thạch

Hoàng Ngọc Đặc Biệt

Ngũ Hoa Hoàn

Bạch Không Thư

Lục Tùng Thạch

Nghịch Lân

Nữ Oa Thạch

Lục Tùng Thạch cao cấp

Nghịch Lôi

Mộc Nhân

Lục Tùng Thạch đặc biệt

Nghịch Long

Đồng Nhân

Hoàng tinh thach

Trang bị cam cấp 3

Lưu Ly Bôi

Ngân kích

Cường Hiệu Lệnh Thư

Chân khí (tiểu)

Đồng kích

Cường Hiệu Lệnh Thư cao cấp

Thanh lộ (tiểu)

mảnh vải

Ghi chú

  • Mỗi kỳ sĩ chỉ có thể nhận tối đa 300.000.000 điểm kinh nghiệm thông qua sử dụng Kim Ngân Tài Thần.
  • Sau khi nhận được tối đa điểm kinh nghiệm thông qua Kim Ngân Tài Thần sẽ không thể tiếp tục sử dụng Kim Ngân Tài Thần được nữa.

Phần thưởng khi sử dụng tối đa Kim Ngân Tài Thần

Khi kỳ sĩ sử dụng tối đa Kim Ngân Tài Thần sẽ được Tài Thần tặng 1 Tân Xuân Lễ Hộp.
Hình ảnh Ghi chú

Tân Xuân Lễ Hộp

Tính chất:

Được phép: giao dịch, bày bán, ném ra, bán shop = 0 đồng, xếp chồng = 100 cái/ô
Trọng lượng = 0.

Cách sử dụng: nhấp chuột phải nhận phần thưởng ngẫu nhiên.

Hạn sử dụng: 24:00 ngày 14/03/2010.

Kỳ sĩ sử dụng Tân Xuân Lễ Hộp sẽ nhận được ngẫu nhiên một trong các phần thưởng sau:
Phần thưởng
Nghịch Lân Chí Lân Vũ khí hoàng kim 9x
Nghịch Lôi Chí Linh Vũ khí hoàng kim 10x
Nghịch Long Chí Phượng Tướng Quân Lệnh
  Trang bị cam cấp 3 Trang bị lục 10x